Тройники

Диаметр
-
Название Единица Цена за 1 ед.
Тройник 15х2 (ГОСТ 17376) шт. 178 руб.
Тройник оцинкованный15х2 (ГОСТ 17376) шт. 284 руб.
Тройник 20х2,3 (ГОСТ 17376) шт. 183 руб.
Тройник оцинкованный20х2,3 (ГОСТ 17376) шт. 284 руб.
Тройник 25х2,6 (ГОСТ 17376) шт. 192 руб.
Тройник оцинкованный25х2,6 (ГОСТ 17376) шт. 343 руб.
Тройник 32х2,6 (ГОСТ 17376) шт. 245 руб.
Тройник оцинкованный32х2,6 (ГОСТ 17376) шт. 427 руб.
Тройник 40х2,6 (ГОСТ 17376) шт. 277 руб.
Тройник оцинкованный40х2,6 (ГОСТ 17376) шт. 454 руб.
Тройник 45х3 (ГОСТ 17376) шт. 195 руб.
Тройник оцинкованный45х3 (ГОСТ 17376) шт. 361 руб.
Тройник 57х3-45х2,5 (ГОСТ 17376) шт. 188 руб.
Тройник оцинкованный57х3-45х2,5 (ГОСТ 17376) шт. 353 руб.
Тройник 57х4 (ГОСТ 17376) шт. 188 руб.
Тройник оцинкованный57х4 (ГОСТ 17376) шт. 244 руб.
Тройник 76х3,5-45х3 (ГОСТ 17376) шт. 368 руб.
Тройник оцинкованный76х3,5-45х3 (ГОСТ 17376) шт. 489 руб.
Тройник 76х3,5-57х3 (ГОСТ 17376) шт. 347 руб.
Тройник оцинкованный76х3,5-57х3 (ГОСТ 17376) шт. 504 руб.
Тройник 76х4 (ГОСТ 17376) шт. 347 руб.
Тройник оцинкованный76х4 (ГОСТ 17376) шт. 459 руб.
Тройник 89х3,5-57х3 (ГОСТ 17376) шт. 433 руб.
Тройник оцинкованный89х3,5-57х3 (ГОСТ 17376) шт. 766 руб.
Тройник 89х3,6-76х3,5 (ГОСТ 17376) шт. 433 руб.
Наверх